Post til menighedsrådet kan sendes til:
7054@sogn.dk

 

Formand
Karsten Emborg

 
Næstformand
Anna Emborg


Kasserer
Anja Bechmann

 
Kontaktperson
Melissa Sourial


Menigt medlem 
Katinka Hoydal


Menigt medlem 
Inger Margrethe Christensen  

 
Menigt medlem 
Nina von Staffeldt


Menigt medlem 
Bo Johansen

 
Menigt medlem 
Line Gjerulff

 

Sognepræst
Lars Obel 
 

Sognepræst 
Lars Petersen
 

Sognepræst
Julie Damlund


Stædfortrædere
Anne Sofie Lærke Hansen
Sandie de Fries
Tine Luther Borg Nordstrøm
Morten Marott Larsen

 

 

Kirkeværge (uden for rådet)
Gustav Grüner 
 

Tegningsberettiget
Den til enhver tid valgte formand og kasserer.
 

Kirkeudvalg
Den til enhver tid valgte formand, næstformand, kontaktperson samt præsterne
 

Aktivitetsudvalg
 

Valgbestyrelse
Lars Petersen (formand), Anna Emborg og Nina von Staffeldt.