Ændrede åbningstider på kontoret 21-23 maj

Kontoret passes af kordegn Mette Schorebye fra et andet 
kirkekontor. Ring Mette Schoerbye på 39180750 for at træffe 
en aftale. 

 

Kordegn ved begge kirker
Ulrika Linding 

T. 39 18 07 50
Aldersro.sogn@km.dk
lundehus.sogn@km.dk


Send sikkert til Aldersro sogn her: Send sikkert 

Send sikkert til Lundehus sogn her: Send sikkert
 


 

TAKSIGELSESKIRKEN
Jagtvej 165, 2100 Kbh. Ø
Onsdag - torsdag kl. 10-13, samt efter aftale. 


LUNDEHUS KIRKE
Strødamvej 1, 2100 Kbh. Ø
Tirsdag og fredag kl. 10-13, samt efter aftale.

 

LUNDEHUS KIRKE

Lundehus Kirkes sekretær                         
Sofie Schelde                                                      Obs - al henvendelse ang. 
Telefon: 2117 5865                                              attester og navneændring 
E-mail: lundehus.kirke@gmail.com                     skal ske hos kordegnen.
Træffes mandag-torsdag efter aftale.                  Se ovenfor.