Fødsel

Kirkekontoret får besked om alle fødsler digitalt fra hospitalerne

 
Photo by Nynne Schrøder on Unsplash

 

Det kan være nødvendigt at se nogle papirer på forældrene:

Fødselsanmeldelse for gifte forældre: 

Er barnets ene eller begge forældre ikke født i Danmark, skal kirkekontroet se nogle papirer på forældrene for at verificere fødselssted og navne.

Enten

Fødselspapirer fra fødelandet, oversat til engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk eller et skandinavisk sprog

Eller

Pas fra fødelandet sammen med dansk opholdstilladelse (begge dele)

Eller

Statsborgerskabsbevis - Ved dansk statsborgerskab, hvor fødselspapirer ikke kan fremskaffes 

Dansk pas kan IKKE bruges, da det er en udskrift af de oplysninger, der skal verificeres. 

Verificeringen skal være i orden, før barnet kan navngives. 

Skal der bruges en attest på barnet, fås denne ved personlig henvendelse til kirkekontoret, som også kan kontaktes for råd og vejledning. 

 

 

Fødselsanmeldelse for ugifte forældre:  

Er forældrene ikke gift, modtager moderen et brev om, at der skal udfyldes en omsorgs- og ansvarserklæring (O/A), som giver fælles forældremyndighed. 

Erklæringen udfyldes via borger.dk, og begge forældre skal underskrive med deres NEM-ID. Når O/A er godkendt, kommer der besked i e-boks

Erklæringen skal udfyldes senest 14 dage efter barnets fødsel. 

Har barnets ene eller begge forældre ikke et dansk CPR nr. eller NEM-ID, kan blanketten "omsorgs- og ansvarerklæring" printes fra hjemmesiden personregistrering.dk

Papirblanketten skal udfyldes og underskrives af begge forældre samt 2 vitterlighedsvidner. Vær opmærksom på, at datoen på alle 4 underskrifter skal være den samme, ellers er papiret ugyldigt. I er også velkomne til at komme ned på kirkekontoret og skrive under, så er kordegnen vidne og I behøver ikke vitterlighedsvidner. 

Er barnets ene eller begge forældre ikke født i Danmark, skal kirkekontoret verificere fødested og navne. Følgende papirer kan bruges:

Enten

Fødselspapirer fra fødelandet oversat til engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk eller et skandinavisk sprog 

eller

Pas fra fødelandet sammen med dansk opholdstilladelse (begge dele)

Eller

Statsborgerskabsbevis - Ved dansk statsborgerskab, hvor fødselspapirer ikke kan fremskaffes 

Dansk pas kan IKKE bruges, da det er en udskrift af de oplysninger, der skal verificeres.

Verificeringen skal være i orden, før barnet kan navngives.

Foreligger der ikke en digital eller skriftlig O/A 15 dage efter barnets fødsel, sendes faderskabssagen til Statsforvaltningen, som har op til 4 måneders behandlingstid. 

Skal der bruges en attest på barnet, fås denne ved personlig henvendelse til kirkekontoret, som også kan kontaktes for råd og vejledning. 

 

Kordegnekontoret
Telefon 39 18 07 50
E-mail: Aldersro.sogn@km.dk eller lundehus.sogn@km.dk

Træffetid i:

TAKSIGELSESKIRKEN
Jagtvej 165, 2100 Kbh. Ø
Onsdag - torsdag kl. 10-13, torsdag tillige kl. 15-17


LUNDEHUS KIRKE
Strødamvej 1, 2100 Kbh. Ø
Tirsdag og fredag kl. 10-13.

 

 

 

 

Ophavsret: