Retningslinjer for brug af maske i Folkekirken

Som alle andre steder i det offentlige skal der også bæres mundbind i kirken.

I det følgende er reglerne i kirken specificeret:

Q35 Gælder kravet om mundbind for dåbsforældre, faddere, brudepar og begravelsesfølgere?
A35 Kravet om mundbind gælder ikke for præster og andre forkyndere eller ansatte og frivillige, som bistår forkynderen under ceremonien. Kravet gælder heller ikke deltagere, som har en central rolle i den konkrete ceremoni fx dåbsbarn/-forældre og faddere, når dåbshandlingen finder sted, konfirmander, brudepar (inklusiv personer som bistår brudeparret i forbindelse med ceremonien) og ved bisættelser og begravelser de nærmeste efterladte (inklusiv kistebærere). Undtagelsen gælder ikke nødvendigvis hele begravelsesfølget.

Q36 Gælder kravet om mundbind under nadver?
A36 Hvis kirkegængeren ønsker at modtage nadver, er man omfattet af undtagelsen om at de medvirkende ikke skal bære mundbind under den konkrete kirkelig aktivitet. Der er derfor ikke krav om at altergæsten bærer mundbind eller visir, når vedkommende går op til alteret og returnerer til sin plads. Mundbindet kan dog være et godt supplement til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger vedrørende afstand og hygiejne, som under alle omstændigheder bør overholdes.

Q37 Gælder kravet om mundbind i forbindelse med konfirmandundervisning?
A37 I forbindelse med konfirmandundervisning gælder de almindelige regler for brug af mundbind i lokaler, hvor folkekirken og andre trossamfund gennemfører aktiviteter. Det betyder, at de kommende konfirmander skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokalet, samt når de bevæger sig rundt i lokalet. Kravet gælder ikke, når konfirmanderne sidder ned.
Kravet om mundbind eller visir gælder ikke for konfirmander, der medvirker i optræden og udøvelse af kirkelige aktiviteter som led i undervisningen.

Q38 Gælder kravet om mundbind i forbindelse med menighedsaktiviteter med offentlig adgang fx babysalmesang, ældrecafe, arrangementer med spisning mv.
A38 I forbindelse med menighedsaktiviteter med offentlig adgang, gælder de almindelige regler for brug af mundbind i lokaler, hvor folkekirken og andre trossamfund gennemfører aktiviteter. Det betyder, at deltagere på 12 år og derover skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokalet, samt når de bevæger sig rundt i lokalet. Kravet gælder ikke, når deltagerne sidder ned.
Kravet om mundbind eller visir gælder ikke for medvirkende, optrædende og udøvende under optræden og udøvelse af den pågældende aktivitet.