LUNDEHUS KIRKE

Lundehus Sogns menighedspleje driver Kaffeklubben, kirkens værested.

Menighedsplejen uddeler desuden hvert år julehjælp. Mindre beløb kan gives akut i årets løb. Sognets menighedspleje er medlem af De Samvirkende Menighedsplejer. Her kan der ind imellem ydes støtte til trængte medborgere.

I Lundehus Sogn mærker mange beboere konsekvenserne af kontanthjælpsloftet og de systemer, som kan være næsten umulige at navigere i for dem, der i forvejen kæmper med sygdom, arbejdsløshed og andre sociale problemer. I disse situationer gør selv en lille økonomisk håndsrækning en stor forskel.

Menighedplejen samler ind til sognets fattige året rundt. Man kan støtte menighedsplejens arbejde med et beløb ved at indbetale til reg. 1551 kontonr 10024773 (Danske Bank).