Onsdag d. 8. maj 2019, Kl. 14:00 til kl. 16:00

TAKSIGELSESKIRKEN

Munkene der ønskede at arbejde lidt mere - hvilket også lykkedes

Foredraget vil omhandle Cistercienserordenens forhistorie, begyndelse og udvikling i dens tidlige tid i Frankrig i slutningen af det 11. årh. og ind i det 12. årh. Cistercienserordenens fundament bygger b.la. på en gammel klosterregel, kaldet Benedikts Regel. 
Derudover vil der være fokus på det manuelle arbejde, som er af væsentlig betydning for Cistercienserordenen. Afslutningsvis vil der forsøges at trække nogle linjer til nutid, for at se om mennesker idag, kan se perspektiver i den livsform som Cisterciensermunkene har.

Vi nyder en kop kaffe i pausen og det er ganske gratis.